AEG opvaskemaskine fejlkode


Fejlkode I5E

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkoden I5E, kan der være fejl ved spulepumpen. Dette kan løses ved at udskifte spulepumpen fra din opvaskemaskine.

Find spulepumpe her 

Fejlkode I10

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkoden I10, kan der være fejl i vandtilførslen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet til din opvaskemaskine.

Find aquastop her 

Fejlkode I11

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkoden I11, kan der være fejl i vandtilførslen. Dette kan løses ved at udskifte aquastoppet til din opvaskemaskine.

Find aquastop her 

Fejlkode I20

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkoden I20, kan vandet i opvaskemaskinen ikke tømmes. Dette kan løses ved at udskifte afløbspumpen til din opvaskemaskine.

Find afløbspumpe her 

Fejlkode I30

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkoden I30, betyder det, at der er vand i bunden af opvaskemaskinen som følge af en lækage inde i maskinen. Det første skridt er at trække opvaskemaskinen ud og derefter forsigtigt vippe den bagover med en vinkel på 90 grader. Dette vil resultere i, at vandet løber ud af bunden af opvaskemaskinen.

kan årsagen være en afløbsslangen, der er klemt, bøjet eller tilstoppet. Tjek om afløbsslangen er intakt og ubeskadiget. Efterfølgende, tag afløbsslangen af og undersøg den for eventuelle fremmedlegemer ved at puste igennem den, når den er fjernet. Hvis der ikke er nogen luftgennemstrømning, er afløbsslangen muligvis blokeret. Vær opmærksom på, at der er en tilbageløbssikring i afløbsslangen, så du kan ikke puste i den, før den er fjernet. Rengør afløbsslangen, og udskift den om nødvendigt.

Hvis første step ikke virker, kan det skyldes en klemt, bukket eller tilstoppet afløbsslange. Tjek om afløbsslangen er intakt. Afmontér derefter afløbsslangen og undersøg den for fremmedlegemer. Det gør du ved at puste i den, når den er afmonteret. 

Hvis fejlen stadig opstår, kan det skyldes en lækage i magnetventilen. Dette kan ses ved at tjekke for synlige kalkspor omkring magnetventilen. Hvis der er kalkspor, er det typisk grundet at magnetventilen er defekt.

På nyere AEG opvaskemaskiner, vil I30 også vises hvis flowmeteret er defekt. Flowmeterens funktion er at registrere hvor meget vand der kommer i opvaskemaskinen, og hvis flowmeteret er defekt, vil opvaskemaskinen fortsætte med at tage vand ind, indtil den fylder vand i bunden af maskinen, indtil maskinen melder fejlkode I30.

Fejlkode I30 kan også skyldes defekte spulearme. Undersøg om spulearmene er gået fra hinanden i samlingen. Udskift dem om nødvendigt.
 

Find afløbsslange her Find spulearme her 

Fejlkode I36

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkode I36, betyder det, at der er vand i bunden af ​​maskinen, som normalt skyldes en lækage. For at afhjælpe situationen, vip forsigtigt opvaskemaskinen bagover med en vinkel på 90 grader for at tømme vandet fra bunden. Efterfølgende kan du følge kalksporet for at identificere det område, der er ansvarlig for lækagen.

Fejlkode I40

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkode I40, betyder det, at der er problemer med vandniveauet. Denne situation kan afhjælpes ved at udskifte niveaukontrollen.

Find niveaukontrol her

Fejlkode I60

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkode I60, kan det skyldes, at maskinen ikke modtager tilstrækkeligt med vand. Dette problem opstår normalt på grund af en defekt aquastop eller magnetventil. Hvis vandstanden stiger over varmelegemets niveau, er fejlen typisk relateret til en defekt varmelegeme.

Fejlkode I70

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkode I70, er der en fejl i temperaturføleren. Dette problem kan afhjælpes ved at udskifte termostaten.

Fejlkode I80

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkode I80, er der en elektronisk fejl. Dette kan enten skyldes et defekt kontrolmodul eller andre elektroniske komponenter, der er defekte.

Fejlkode IC0

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkode IC0, kan dette skyldes elektroniske problemer. Årsagen kan enten være et defekt kontrolmodul eller fejl i andre elektroniske komponenter.

Fejlkode IFO

Hvis din AEG opvaskemaskine viser fejlkode IFO, indikerer det en fejl i vandtilførslen. Dette problem kan løses ved at udskifte aquastoppet.

Find aquastop her